AK KUPUJETE NEHNUTEĽNOSŤ

Ak si vyberie nehnuteľnosť z našej ponuky, alebo budete chcieť aby sme zabezpečili prevod inej nehnuteľnosti, bezpečne Vás prevedieme prevodom nehnuteľnosti do Vášho vlastníctva. Získate komfort a záruku právnej istoty. Vyhnete sa riziku kúpi nehnuteľnosti s právnou vadou a Vaše peniaze budú počas kúpy v bezpečí.
 

Akých úkonov sa musíte zúčastniť?

Aj keď každá nehnuteľnosť je jedinečná a spôsob jej predaja individuálny, z pohľadu kupujúceho sa pri ideálnom priebehu musíte zúčastniť nasledovných štandardných úkonov:

1. Obhliadky nehnuteľnosti, často krát opakovanej, napr. v prítomností stavebného odborníka.naše realitné služby pre kupujúcich

2. Zabezpečiť financovanie nehnuteľnosti. Ak budete čerpať hypotekárny úver vybavíme Vám úver v našom hypotekárnom centre.

3. Podpísať rezervačnú zmluvu a uhradiť zálohu. Po zabezpečení financovania môžete zložiť rezervačnú zálohu, ktorá je nevratná. V tom momente sa zastavuje predaj nehnuteľnosti a Vy si ju rezervujete. Zároveň spolu so všetkými zúčastnenými stranami vysvetlíme a dohodneme postup celého obchodu (výšku, spôsob úhrady a úschovu kúpnej ceny, časové zosúladenie celého procesu, odovzdanie  nehnuteľnosti...)

4. deň prevodu nehnuteľnosti nasleduje podpis kúpnej zmluvy u notára a ďalej podľa spôsobu úhrady kúpnej ceny podpis úverovej zmluvy v banke, prípadne notárskej zápisnice, alebo dohody o vinkulácií.

5. Po splnení podmienok kúpnej zmluvy zabezpečíme odovzdanie nehnuteľnosti na základe preberacieho protokolu a prepis energií z pôvodného vlastníka na Vás.

Aké sú Vaše náklady spojené s kúpou nehnuteľnosti?

Prirodzeným nákladom pri kúpe nehnuteľnosti je úhrada kúpnej ceny za nehnuteľnosť. Odmena realitnej kancelárie je v nej zahrnutá a je súčasťou kúpnej ceny. Kúpna cena je suma za ktorú je nehnuteľnosť inzerovaná. To znamená, že pre kupujúceho je táto suma konečná.

Napriek tomu Vám ako kupujúcemu môžu vzniknúť náklady ktoré závisia od toho akým spôsobom zaplatíte za nehnuteľnosť:

1. Ak platíte hotovosťou tak je to poplatok spojený s úschovou kúpnej sumy. Väčšinou sa jedná o vinkuláciu v banke alebo notársku úschovu.

2. Ak platíte hypotekárnym úverom tak je to:

  • Poplatok za vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť pre potreby banky (cca. 100 – 250 eur).
  • Úhrada 66,-€ kolku za vklad záložnej zmluvy (záložná zmluva je zmluva medzi predávajúcim a bankou poskytujúcou hypotekárny úver ktorej zakladá svoju nehnuteľnosť pre potreby Vášho úveru)
  • Ostatné bankové poplatky spojené s realizáciou hypotéky

Pred začatím prípravy dokumentácie kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti je potrebné uhradiť rezervačný poplatok, ktorí je nevratný a je súčasťou kúpnej ceny, čo znamená, že je započítaný v cene nehnuteľnosti. Pri platbe hypotekárnym úverom je odporúčané uhradiť rezervačný poplatok až po vyhotovení znaleckého posudku a obdŕžaní predbežného súhlasu banky k poskytnutiu úveru.

                                                      realitné služby pre kupe nehnutelnosti reality man

 

Rerefencie

Referencie aktualizujeme.

Blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte ojeden problém menej, pretože zo zákona...
KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT? K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát.  Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument...
OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI   Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho...