Blog - realityman.sk

Vyhľadávanie
Kategórie
Späť na blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ

Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte o jeden problém menej, pretože zo zákona je písomná zmluva medzi realitnou kanceláriou a klientom (občanom) už povinná. A ak by si realitná kancelária túto povinnosť nesplnila, môže byť sankcionovaná zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie až do výšky 16 500 EUR a pri opakovanej pokute, až do výšky 33 000 EUR.

Doteraz riešili predávajúci svoje obavy často krédom, hlavne sa písomne neviazať a nič nepodpisovať. Toto zákonné opatrenie, nie však nie je zamerané proti majiteľom nehnuteľností, ale proti „odborníkom“ ktorým stačia zaslané fotky od majiteľa nehnuteľnosti, ktorý ju potom našiel v ponuke desiatich sprostredkovateľov a zakaždým s inou cenou. To aký to má negatívny vplyv na výslednú predajnú cenu nehnuteľnosti nemusí byť každému jasné, ale je to tak.

Písomnej zmluvy sa však netreba obávať. Je to dohoda medzi Vami a realitnou kanceláriou, kde musí byť presne stanovené čo je predmetom predaja, aká je cena nehnuteľnosti a aká je výška provízie. Stačí si ju prečítať aby ste zistili či obsahuje všetko tak ako ste sa realitnou kanceláriou dohodli. Potom budete vedieť, kto presne predáva Vašu nehnuteľnosť a za akú cenu. Vyhnete sa tak tomu, že nad predajom svojej nehnuteľnosti stratíte kontrolu.

Doteraz nebola podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka písomná forma sprostredkovateľskej zmluvy vyžadovaná. Pri sprostredkovaní predaja alebo prenájmu nehnuteľností realitnou kanceláriou sa  však dostávame do vzťahu medzi realitnou kanceláriou (podnikateľ) a fyzickou osobou (spotrebiteľom), čím sa dostávame k tzv. „spotrebiteľským zákonom“ Najvýznamnejší právny predpis je Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ktorý má vplyv na uzatváranie zmlúv medzi realitnou kanceláriou a záujemcom o sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu či podnájmu nehnuteľnosti. A pretože realitné kancelárie uzatvárajú svoje sprostredkovateľské zmluvy  skoro výlučne na obhliadke nehnuteľnosti, alebo v lokalite bydliska predávajúceho, čo znamená mimo svojich prevádzkových priestorov, ktorými je sídlo realitnej kancelárie, tieto sprostredkovateľské zmluvy spĺňajú charakteristiku Zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov sprostredkovateľa podľa § 2 ods. 2 Zákona č. 102/2014 Z.. Preto všetky sprostredkovateľské zmluvy uzatvorené medzi realitnou kanceláriou a záujemcom – spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov realitnej kancelárie musia byť uzatvárane podľa § 6 ods. 2 Zákona č. 102/2014 Z. z. výlučne v písomnej forme.

Táto povinnosť je výslovne ustanovená v § 6 ods. 2 Zákona č. 102/2014 Z. z., podľa ktorého predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvanlivom nosiči:

  1. vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy,
  2. potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b), ak boli poskytnuté.

 

Rerefencie

Referencie aktualizujeme.

Blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte ojeden problém menej, pretože zo zákona...
KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT? K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát.  Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument...
OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI   Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho...