Blog - realityman.sk

Vyhľadávanie
Kategórie
Späť na blog

OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI

 

ochrana pred realitnými podvodmi

Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho servisu. Vaša kúpno-predajná zmluva a príslušné dokumenty sú vypracované spolupracujúcou advokátskou kanceláriou, ktorej úlohou je navrhnúť obojstranne bezpečnú realizáciu obchodu a zminimalizovať sprievodné riziká, čím získate  tým ochranupred realitnými podvodmi.

 

 

Realitné podvody

Môžeme sa stretnúť so širokou paletou podvodou.  Od primitívnych (ako je falšovanie dokladov totožnosti alebo plnomocenstva) až po také, na ktoré sa nedá bez potrebných znalostí a dôkladnejšej analýzy prísť.

  • Falošná identita vlastníka nehnuteľnostiochrana pred realitnými podvodmi
  • Falošné plnomocentstvo na strane predávajúceho
  • Nezaplatenie časti kúpnej ceny
  • Nepravá kvitancia
  • Manipulácia zmlúv – iná cena na zmluve je nižšia ako v skutočnosti.
  • Podvody so zálohami – zálohári vystupujú ako vlastníci alebo ľuďia ktorý môžu „výhodne“ dopomôcť k nehnuteľnosti a preberajú zálohy
  • Špekulatívne odstúpenia od zmluvy – účastník konania doručí katastru oznámenie o odstúpení od zmluvy a kataster musí prerušiť konanie
  • a mnoho ďalších...

 

Množia sa prípady keď ľudia ktorí prišli o prácu nestíhajú splácať pôžičky. Potom hrozia exekúcie pre nesplatené pohľadávky a treba dôkladnejšie overovať, či byt nie je zaťažený exekúciou ktorá sa ešte nestihla objaviť na liste vlastníctva.

právna história nehnuteľnostiProblém je aj právna história nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť nemá na liste vlastníctva zapísanú žiadnu ťarchu ani vecné bremeno ale právny problém ktorý sa dotkne jej nového vlastníka môže súvisieť práve s jej minulosťou. To znamená, že ak predávajúci predloží „čistý“ list vlastníctva nemusí to znamenať že nehnuteľnosť je bezproblémová a  nového vlastníka prekvapí skutočný vlastník, ktorému bude musieť nehnuteľnosť vydať a zaplatenú kúpnu cenu si  vymáhať  od podvodníka. Netreba uviesť že šanca dostať sa k peniazom je minimálna.

 

Tak isto nestačí stiahnuť zmluvu z internetu a vyplniť do nej potrebné údaje. Aj v mnohých realitných kanceláriách pripravuje zmluvu realitný maklér, ktorý ale väčšinou nemá potrebné právne vedomie. Každý realitný obchod je jedinečný a neopakovateľný prípad pri ktorom treba kvalifikovaným právnym textom zohľadniť jeho špecifiká, riziká pri načasovaní a spôsob vyplácania kúpnej ceny.

Rerefencie

Referencie aktualizujeme.

Blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte ojeden problém menej, pretože zo zákona...
KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT? K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát.  Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument...
OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI   Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho...