Garančný fond

Garančný fond od roku 2015 chráni klientov členských realitných kancelárií Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS). Jeho hlavným cieľom je ochrana  a presadzovanie práv a právom chránených záujmov klientov členov NARKS. Fond zabezpečuje vyššiu profesionálnu úroveň poskytovaných služieb klientom a zároveň im poskytuje finančnú garanciu podľa podmienok uvedených v ŠTATÚTE GARANČNÉHO FONDU. 

Ak orgány NARKS zistia pochybenie v postupe členskej realitnej kancelárie, z neho vyplývajúcu finančnú pohľadávku klienta voči realitnej kancelárií a realitná kancelária si napriek výzve na nápravu nesplní svoj záväzok voči klientovi NARKS potom odškodní klienta namiesto svojej členskej realitnej kancelárie v nasledovných prípadoch:

  • nároku na vrátenie rezervačného poplatku na nehnuteľnosť (zálohy za nehnuteľnosť)
  • nároku na zaplatenie, resp. vydanie zmluvnej pokuty vyplývajúcej z rezervačnej alebo sprostredkovateľskej zmluvy, ktorú bola prijatá realitnou kanceláriu v prípade je nevyplatenia klientovi
  • nároku na vrátenie časti alebo celej provízie realitnej kancelárie zo sprostredkovateľskej zmluvy.

Pohľadávka klienta členskej realitnej kancelárie bude uhradená z prostriedkov Garančného fondu, pričom maximálna výška garancie pohľadávky pre klienta na jeden obchodný prípad je 5000 eur.

 

Rerefencie

Referencie aktualizujeme.

Blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte ojeden problém menej, pretože zo zákona...
KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT? K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát.  Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument...
OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI   Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho...