Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
   Záleží nám na správnom poskytnutí služieb našim klientom
 

 

 

 

 

 

Každý klient realitnej kancelárie má právo na poskytnutie adekvátnych profesionálnych realitných služieb pri sprostredkovaní nehnuteľností.

 

 

 

Základné štandardy práce pre realitné kancelárie:

 

   1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom

 
 • osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu a pod.
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie fotografií na inzertné účely
 • odporúčame vykonať záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou, ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)

  

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

 
 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

 

   3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, buď:

 
     ●   Exkluzívnej
     ●   Neexkluzívnej

     Zmluva musí obsahovať: 
     - presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
     - vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
     - cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
     - stanovenie ceny nehnuteľnosti
     - výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
     - všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
     - určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky)
     - doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej  zmluve

 

   4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 
 • profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

 

   5. Podpis rezervačnej dohody

 
 • dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa  uskutoční

 

   6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy

 
 • musí byť vyhotovená právnikom, príp. notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

 

   7. Prevod finančných prostriedkov

 
 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

 

   8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 
 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra

 

   Ďalšie požiadavky  súvisiace s činnosťou realitnej kancelárie:

 

 

Reklamačný poriadok

 • vypracovaný štandardný postup spracovania sťažností a reklamácií

Poistenie realitnej činnosti

 

 

 

 

 

Tento dokument vychádza zo základných požiadaviek slovenskej verzie prevzatej
európskej normy EN 15733:2009 Služby realitných maklérov.
Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov.

 

Rerefencie

Referencie aktualizujeme.

Blog

PÍSOMNA ZMLUVA S REALITNOU KANCELÁRIOU JE ZO ZÁKONA POVINNÁ Predávate nehnuteľnosť a bojíte sa podpísať písomnú zmluvu s realitnou kanceláriou? Teraz máte ojeden problém menej, pretože zo zákona...
KEDY POTREBUJETE ENERGETICKÝ CERTIFIKAT? K  povinnostiam predávajúceho alebo prenajímajúceho pribudla ďalšia a tou je energetický certifikát.  Energetický certifikát budovy je prehľadný dokument...
OCHRANA PRED REALITNÝMI PODVODMI   Šetriť peniaze na nesprávnom mieste sa nevypláca, hlavne keď ide o obchod v ktorom ide o celoživotné úspory. Preto Vám poskytujeme garanciu odborného právneho...